19.10.2020 – 26.10.2020

ZGŁOŚ KLUB

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO DNIA 18.10.2020

Podaj nam adres klubu który ma wziąć udział w Narodowym Tygodniu Fitness (można podać kilka):


ORGANIZATOR

POLSKA FEDERACJA FITNESS ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

UL. STAWKI 3A, 00-193, WARSZAWA

PATRONI MEDIALNI